พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

“ตลาดเก๋าเลี้ยวปันสุข”

ก่อนจะเป็นตลาดเก๋าเลี้ยวปันสุข   “เก๋าเลี้ยว แปลว่า ถึง…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Huatanon1

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมคนไทดำ “บ้านหนองเนิน”

นักสื่อสารจัดการความรู้ จังหวัดนครสวรรค์          …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongyao4

เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย “บ้านดอนตะเคียน”

กลุ่มสตรี – เยาวชนสหกรณ์บ้านดอนตะเคียน ตั้งอยู่ใน…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongpho1

สภาองค์กรชุมชน : พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีชุมชน วิถีคนหนองโพธิ์

จากการบอกเล่าของผู้รู้ว่าบ้านหนองโพธิ์ ได้เกิดชุมชนขึ้น…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Bangrakam4

การจัดสวัสดิการที่มีมิติมากกว่าการให้

เขียนโดย นางสุนา  สร้อยเซียน   สภาพโดยทั่วไปของตำบลบางร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nonpasang1

การจัดสรรแก่ทุกครัวเรือนบนพื้นฐานความเป็นธรรม ที่ตำบลโนนป่าซาง

ทีมวิชาการถอดบทเรียนความรู้ หรือที่เรียกกันว่า “ทีมชอบถ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Bangluang4

การเรียนรู้เพื่อการเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของเด็กและเยาวชน

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

ประชาชน หน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน รวมใจพัฒนา สู่การบริหารจัดการกองทุนที่ดี และมีธรรมาภิบาล

เขียนโดย สุนา  สร้อยเซียน      “เมืองเก่าโบราณ สถา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

“บ้านพอเพียงก็เพียงพอ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลคอทราย”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Mouangmoo1

ก้าวข้ามอุปสรรค สร้างความเชื่อมั่น ใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารกองทุน

                                                       …

อ่านรายละเอียด