บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

พอช.จับมือภาคเอกชน-ภาคีเครือข่ายช่วยชุมชนโดนไฟไหม้ ผุดแผนขึ้นอาคารสูงรองรับชาวชุมชนบ่อนไก่-หนุนโรงปูนสร้างบ้านใหม่

ภาพร่างแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนบ่อนไก่   พอช. / …

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

พอช.เดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งใช้งานวิจัยหนุนงานพัฒนา สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสินค้า-ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา  จ.กาญจนบุรี  เป็นต้นแบบในการนำส…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

จากภัยพิบัติสู่การฟื้นฟูดินน้ำป่า-พัฒนาอาชีพ… รูปธรรมจากตำบลสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่

ชาวตำบลสรอยช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ  ในฤดูน้ำหลากฝายจะช่ว…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

เสียงจาก ‘ขบวนองค์กรชุมชน 5 ภาค’ ถึงพรรคการเมือง และสัญญาประชาคมหลังเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม

แบนเนอร์การจัดเวทีข้อเสนอต่อพรรคการเมืองที่นิด้าวันที่ …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

‘ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม…ครั้งที่ 9’ “นโยบายของจริง ประชาชนร่วมได้จริง สังคมได้ประโยชน์จริง”

ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมงาน  ‘ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 302454

การถอดองค์ความรู้การพัฒนาตำบลเข้มแข้งในมิติ “คนมีคุณภาพ” ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา และตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

แกนนำตำบลพระแท่น วันที่ 19 เมษายน 2566 ทีมงานสำนักพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลพบุรี จัดเวทีสร้างการเรียนรู้และออกแบบของคณะทำงาน ‘ระดับโซน’

จังหวัดลพบุรี : วันที่ 20 เมษายน 2566 คณะทำงานสวัสดิการ…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือบ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 99480

ทีมงานกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพะเยา องค์กรสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี้ยมผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงในพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา

พะเยา / เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 447408

ขบวนฯ เศรษฐกิจภาคกลางและตะวันตก หารือหน่วยงานเดินหน้าศูนย์กระจายสินค้าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ชง พอช.สนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนขับเคลื่อนงานช่วงเริ่มต้น

กาญจนบุรี : วันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 110 อาคา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกการแก้ไขปัญหาที่ดิน Codi Default Image

พอช. ภาคกลางและตะวันตกจัดประชุมสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ร่วมกับเครือข่ายที่ดินที่อยู่อาศัย จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว : วันที่ 6 – 8 เมษายน 2566 สำนักงานภาคกลางและตะ…

อ่านรายละเอียด