ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

มูลนิธิแพทย์ชนบท-บอร์ด พอช.หารือแนวทางส่งเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เสนอพื้นที่ต้นแบบเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน-รพ.-ท้องถิ่น สร้างตำบลสุขภาวะ

การประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘บอร์ด …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Kk1

ชุมชนทั่วไทยมีเฮ!!! พอช. ร่วมกับ NIA เดินหน้าค้นหาสุดยอด ‘หมู่บ้านนวัตกรรมสังคม คิดค้นนวัตกรรมแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง’

        ‘Social  Innovation  Village :  Idea  Hack…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง S 15818900

พอช.ร่วมกับเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา พร้อมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดเวทีการประชุมกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ทำแผนการพัฒนา ฟื้นฟู กองทุนฯ

วันที่ 18 ก.ค.2566 ช่วงเช้า พอช.ร่วมกับเครือข่ายสร้างบ้…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคเหนือ 358235

ผู้ตรวจราชการกระทรวง พมฯ ร่วมกับ Team One Home ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านกลุ่มคนเปราะบาง 8 ครัวเรือน ภายใต้โครงการตำบลคุณภาพชีวิตปี 66 ณ จังหวัด น่าน

น่าน / 19 กรกฎาคม 2566 ขบวนองค์กรชุมชนและเจ้าหน้าที่ พอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Codi Default Image

การประชุมปรึกษาหารือภาคียุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

พอช. / วันที่ 19 กรกฎาคม 2566เวลา 09.30 น. – 16.3…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 224031

สภาพัฒน์ ร่วม พอช. นำร่อง 5 ตำบล หนุนทำ One Plan เสริมพื้นที่เข้มแข็ง

พอช. : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 กองศึกษาวิจัยเชิงยุท…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 43958347

พอช. เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “เมื่อโลกปรับ และภัยเปลี่ยน: ร่วมเดินหน้า 17 นโยบาย มุ่งสู่ประเทศไทยมั่นคงอย่างยั่งยืน”

วันนี้ศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระพ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงผลงานนักสื่อสารชุมชนสภาองค์กรชุมชน

“เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ภาคประชาชน กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี”

จังหวัดลพบุรี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เครือข่ายขบวนองค…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 358668523 288769500331350 2589271968041468342 N

กลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชน สร้างอุดมการณ์เดียวกันเพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

กลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล เสริมสร้างการพัฒนาศักยภา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแก้ไขปัญหาที่ดิน S 162201603

ถอดบทเรียนเมืองชุมแพไม่ทิ้งกัน กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

12 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านมั่นคงร่มเย็น อำเภอชุมแพ จังหวัดข…

อ่านรายละเอียด