ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 3500462

พอช.ประชุมขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง และถือโอกาสฟื้นฟูชุมชนในที่ดินการรถไฟฯ

🚉 15 ส.ค.66 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนัก ผอ.พอชง #ร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 6135885

พอช. และกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีและการจัดทำฐานข้อมูลสหกร์บริการภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

  #สหกรณ์ #บ้านมั่นคง #ความร่วมมือ 📍🏘️📊เมื่อวันที่…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 3499851

พอช.จัดประชุมหารือแนวทางส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ พัฒนาที่ครอบคลุมแก่ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงระยะที่ ๑

  เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 66 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคใต้ 1

‘คนเมืองลุง’ หิ้วปิ่นโตร่วมงาน “สมัชชาพัทลุงมหานครแห่งความสุข” ครั้งที่ 2 ร่วมกำหนดอนาคต-เตรียมเคลื่อน 8 ประเด็นหลัก ครบทุกมิติชีวิต

คนพัทลุงร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัทลุงมหานครแห่งความสุข” ม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ 1

ย่างก้าว ‘คนจนนครสวรรค์’ ร่วมมือรัฐ-เทศบาลแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง 17 ปี…มีบ้านใหม่แล้ว 39 ชุมชน 3,600 ครัวเรือน-สร้างสวัสดิการ เสนอไอเดียขอใช้ที่ดินรัฐ-ท่าเรือร้างรองรับคนจนอีก 40 ชุมชน

สภาพที่อยู่อาศัยในชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองนครสวรรค์ก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดิน S 6037531

ประชุมที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง-เตรียมจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก 2566

เมื่อวันที่ ( 10 สิงหาคม)  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 14975098 0

พอช. ร่วมบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนโซนลุ่มน้ำคลองกลาย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในด้านสังคมได้มุ่งถึงการพัฒนาระบบบัญชีการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล

  วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวทีร่วมลงพื้นที่รับการตรว…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

จังหวัดแม่ฮ่องสอน-กระทรวง พม.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่า เตรียมสร้างบ้านชั่วคราว 49 หลังที่บ้านแม่ตอละ อ.สบเมย

 บ้านเรือนเสียหายจากน้ำป่าที่บ้านแม่ตอละ  จำนวน 49 หลัง…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาข่าวเด่นภาคใต้บ้านพอเพียง 1

“จุติ” รมว.พม. สั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง บ้านเรือนที่เสียหาย 682 ครัวเรือน กรณีพลุระเบิดที่ จ.นราธิวาส

นายจุติ  รมว.พม. สั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือพี่น้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคเหนือข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

จากภัยพิบัติ…สู่การอนุรักษ์และพัฒนา ‘ดิน-น้ำ-ป่า-คน’ ต้นน้ำพุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

  เทือกเขาเพชรบูรณ์มีลักษณะเป็นภูเขาสูงซับซ้อน  มี…

อ่านรายละเอียด