สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 185630728 0

ม.กาฬสินธุ์จับมือองค์กรชุมชนและภาคี หนุนแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชน

กาฬสินธุ์/ 18 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จับมือภ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1838137

เสียงจากคนคลองเตย ‘เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ “26 ชุมชนขอแบ่งปันที่ดิน-สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อลูกหลาน”

ชาวคลองเตย และผู้ว่า กทม. ‘ชัชชาติ’ ร่วมเวทีที่อยู่อาศั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 03

ภาคกลางและตะวันตกจัดเวทีวิเคราะห์จังหวัด เตรียมความพร้อมสู่จังหวัดจัดการตนเอง

สุพรรณบุรี/ชัยนาท : วันที 15 – 16 กันยายน ผู้บริหาร พอช…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 10182660

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผอ.พอช. และผู้แทนหน่วยงานร่วมเวที ‘สรุปบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน’

จังหวัดสระบุรี : วันที่ 12 กันยายน 2566 เครือข่ายขบวนอง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 20230913 155513

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับ พอช. จับมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

เวทีบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชา…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกชุมชนริมคลองภาคใต้บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 52420639

ประเดิมเวทีวิชาการ ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ จัดเสวนา ‘การแก้ปัญหาชุมชนในที่ดิน รฟท.’ แผน 5 ปี 27,000 ครัวเรือน

เวทีเสวนา ‘การแก้ไขปัญหาชุมชนที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค-พอช.จัดงานสัมมนา ‘Rebranding สวัสดิการชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’

ผู้แทนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้าร่วมงานสัมมนา…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 3

“หัวนาโมเดล” ตำบลโนนข่า จังหวัดขอนแก่น ตามรอยพระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  กศน.ตำบลโนนข่า กรมส่งเสริมการเรียนรูอำเภอพล สำนั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกผลงานนักสื่อสารชุมชน

‘กรุ่นกลิ่นการบูรที่กรุงเก่า’ : เรื่องเล่าสินค้าชุมชนกับการพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้ร่วมสมัยอย่างมีอัตลักษณ์

ภาพประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การบูร/การบูรหอมรูปผลไม้ OTOP …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชนสวัสดิการชุมชน Picture3

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการแปรรูปสมุนไพร ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

บ้านปราสาทตั้งมาประมาณปี พุทธศักราช 2425 โดยอพยพมาจากบ้…

อ่านรายละเอียด