การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Img 1800

พอช.จับมือ สปก. จัดเสวนาการพัฒนาชุมชน “มีดิน มีบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี” ในที่ดิน ส.ป.ก.

ผู้ร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น S 48373835

พอช.ส่งเสริมคนไร้บ้านให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนําร่องจัดตั้งศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯเป็นแห่งแรก

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลป…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดิน Img 1540

ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ย้ำ การพัฒนาที่ดินอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของคนจนในที่ดิน ส.ป.ก. เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

วันนี้/(27ตุลาคม2566) ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรี…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ 1

เครือข่ายบ้านมั่นคง 5 ภาคร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การทำงาน ยึดหลัก “บ้านมั่นคงแนวใหม่โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก”

ผู้แทนเครือข่ายบ้านมั่นคง 5 ภาคร่วมกันประกาศเจตนารมณ์กา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 391698415 689567326680832 5304972927788628957 N

“ลดขยะอินทรีย์จากมูลแพะและเปลือกถั่วลิสงไร้น้ำในชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ทุนวัตถุดิบที่มี สร้างรายได้ให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน ต่อยอดเชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม”

       วันที่ 18 ต.ค. 66 ณ อบต.ประศุก จ.สิงห์บุรี เวทีต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 392930864 688390493465182 1245432885246749231 N

รวมกลุ่มคน3วัย “ถ่ายทอดวิถีชุมชนชาวมอญผ่านกิจกรรมปักผ้าสไบมอญและระย้าผม”

เวทีติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

‘พีมูฟ’ ยุติชุมนุมวันนี้หลังรัฐบาลตั้งอนุกก.แก้ปัญหา 7ด้าน ย้ำจะกลับมาชุมนุมใหม่หากรัฐไม่ทำตามข้อตกลง

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ‘พีมูฟ’ ประกาศยุติก…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกชุมชนริมคลองข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

พอช.ประชุมชี้แจงธนาคาร ADB โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

การประชุมชี้แจงระหว่างกรมชลประทานกับผู้แทนธนาคาร ADB  โ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 6783006

“พอช.ประชุมเช่าที่ดิน รฟท .ขอนแก่น” แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง”

📍วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดข…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชน S 196845573

พอช.อีสาน จับมือ มมส. และเครือข่ายองค์กรชุมชน ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนา ให้นิสิตสาขาพัฒนาชุมชนและสังคม มมส.

มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด / วันที่ 14 ตุลาคม 2566 สถาบันพัฒนาอ…

อ่านรายละเอียด