บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1598351508401

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1101 : นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ประธานคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117774940 3317178055009197 7976889111726054353 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1100 : ช่วยกันซ่อมสร้างบ้านพอเพียง ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง

Cr.ชุติมา เกื้อเส้ง

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117713034 158121539191006 427879736704301139 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1097 : ประธานคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน และทีมงาน พอช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี / คุณสมสุข บุญญะบัญชา ( พี่เขียว ) …

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117804806 3305212036205799 3879799964929236628 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1094 : ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสมาชิกในโครงการบ้านพอเพียงชนบทและโครงการบ้านมั่นคงในจังหวัดชุมพร

ชุมพร / นายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117939275 618697105743248 2979816831365805571 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1093 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทภูมินิเวศอ่าว ก ไก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ / นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ที่ปรึกษาคณะกร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันบ้านมั่นคง 117735574 3004316696346476 1704691742452407562 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1092 : นายสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจ พม. ลงพื้นที่ตรวจการและเยี่ยมเยียนบุคคลากรส่วนหน่วยกระทรวงฯและพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน

นายสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมแล…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117591978 683919772196321 6799753723982317056 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1089 : ทีมคณะทำงานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำ สร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ มีอำเภอปง,อำเภอจุน,และอำเภอเชียงม่วน

พะเยา / ทีมคณะทำงานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117877441 738163286747134 9115604020055327199 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1085 : รมว พม. และคณะผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวง พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากจากพายุซินลากูที่ผ่านมา

เชียงใหม่ / ชาวบ้านดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ยินดีเมื่อรัฐม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117807017 2988354884609324 925790442058379447 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1084 : บวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปี 2564 จำนวน 4 ครัวเรือน

นครพนม /  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับสภาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117537823 3295780963815573 7509407938127033643 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1083 : ตำบลตำนานเริ่มลงมือซ่อมสร้าง ‘บ้านพอเพียง’

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด