ภาคเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

จาก ‘มะน้ำแก้ว’ บนดอย…สู่ ‘ฟักทองอินทรีย์’ ที่ห้างใหญ่ในเมือง เส้นทางพลิกฟื้นไร่ข้าวโพด-ดอยหัวโล้นสู่เกษตรอินทรีย์ที่บัวใหญ่ จ.น่าน

ฟักทองอินทรีย์น่าน  นำมาแปรรูปเป็นขนมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดิน 1

‘คนแม่แจ่ม’ จ.เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาเมืองทุกมิติ (3) จากม่อนบ่อเฮาะ…สู่ ‘แม่แจ่มโมเดล’…การพัฒนาที่ยั่งยืน

 อำเภอแม่แจ่มโอบล้อมไปด้วยขุนเขา  อยู่ไม่ไกลจากดอยอินทน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 1703841690857

พม.-พอช. มอบของขวัญปีใหม่ ‘ชาวบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น’ สร้างบ้านใหม่ 300 หลัง ร่วมมือภาคเอกชน-ท้องถิ่น-ชุมชน มอบบ้านเฟสแรก 120 หลัง “คุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทุกคน”

พิธีขึ้นบ้านใหม่ ‘บ้านมั่นคง สหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมือง…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1990677 0

‘ดร.กอบศักดิ์’ ประธานบอร์ด พอช. ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด และอำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร ศึกษาโมเดลการพัฒนาที่อยู่อาศัย และโมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนฐานราก

ร้อยเอ็ด / ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 นายกอบศักดิ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 221478952

พิธียกเสาเอกบ้านมั่นคงริมรางเมืองย่าโม จ. นครนครราชสีมา

นครราชสีมา/ 21 ธันวาคม 2566 สหกรณ์เครือข่ายริมรางเมืองย…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

‘บอร์ด พอช.’ เดินหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนบ่อนไก่ หนุนแนวคิดสร้างชุมชนบนตึกสูง 300 ยูนิต-พื้นที่พาณิชยกรรม-ปลูกผัก

การประชุมคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ วันนี้ (15 ธ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดิน S 14655535

พิธียกเสาเอกบ้านมั่นคงชุมชนมิตรประชาพัฒนา …คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม

วันที่ 14 ธ.ค.66 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ 1

‘วราวุธ’ รมว.พม.ร่วมงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือ 2566’ลงนาม MoU. 3 ฝ่ายฟื้นฟู ‘ชุมชน-คน-คลองแม่ข่า’ จ.เชียงใหม่

ผู้ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือที่สำนักบริการวิชาก…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

พม.-พอช.-ภาคีจัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือ 2566’ที่เชียงใหม่การแก้ปัญหาที่ดิน-ที่อยู่อาศัย-คุณภาพชีวิต‘คนแม่แจ่ม-คลองแม่ข่า’

  ส่วนหนึ่งของชาวบ้านตำบลท่าผา  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคง Gopr1769

พลังชุมชน คนคลองหินปูน สร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย อย่างยั่งยืน

สระแก้ว/ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาองค์ก…

อ่านรายละเอียด