สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

พม. พอช. ร่วมกับกระทรวงการคลังและกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกันจัดงาน “การสร้างบำนาญประชาชน” เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกให้กับสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง

ขอนแก่น / เมื่อ วันที่ 14 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. ที่ห้อ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275549234 420707216521520 7356683521297178693 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1740 : พอช.และเครือข่ายภาคี ร่วมกับ คณะทำงานบ้านมั่นคงต.วังตามัว ลงพื้นที่ โซน 1 จ.นครพนม

นครพนม / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 พอช.และเครือข่ายภาค…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 109890

พอช. ร่วมประชุมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อประชุมหารือกลุ่มเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือขบวนองค์กรชุมชน ภายใต้แนวคิด “สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลังโควิด-19”

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ห้องป…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 333490

พอช. ภาคกลางและตะวันตกจัดเวทีเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปี 2565

กาญจนบุรี : วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ออโรร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 16244849

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบทภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกครั้งที่ 2/2565

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะพันธ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

ขบวนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ พอช. จัด เวทีพัฒนาศักยภาพ “นักสื่อ-สาน ขบวนองค์กรชุมชน” ตั้งเป้าสร้างนักสื่อสารชุมชนรุ่นใหม่

นักสื่อสารชุมชนจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 331978

คปอ.ชัยนาท ร่วมกับ พอช. และเครือข่ายที่อยู่อาศัยและที่ดินภาคกลางและตะวันตก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเขาท่าพระ

ชัยนาท / วันที่ 3- 5 มีนาคม 2565 เครือข่ายขบวนองค์กรชุม…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน ^

‘ไก’ สาหร่ายน้ำจืด ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของน้ำโขง และก้าวเดินของกลุ่มรักษ์เชียงของ-สภาประชาชนลุ่มน้ำโขง

เขื่อนจิงหง ในเขตปกครองสิบสองปันนา มณฑลยูนนานของจีน (ภา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1.1

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) จัดเวทีรับชมผลงานออกแบบที่อยู่อาศัยของชุมชนของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน

พอช. / วันนี้ 4 มีนาคม 2565 สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมบัญชีสหกรณ์ขั้นพื้นฐานให้แก่ “กลุ่ม/สหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง”

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนัช นฤพรพงศ์ รอง…

อ่านรายละเอียด