ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 91308640 2955430777834108 5878021408704954368 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางเขน จัดทำหน้ากากผ้า แจกจ่ายให้กับสมาชิกในเครือข่าย 30 ชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางเขน จัดทำหน้ากากผ้า แจกจ่ายให…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 92358057 207069847397594 9152390177505673216 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาลมหายใจเชียงใหม่​ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่าย​ นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคและสนับสนุนจากประชาชน

เชียงใหม่ / สภาลมหายใจเชียงใหม่​ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 92110726 2973754752714591 9200598187516100608 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 ต่อกลุ่มคนไร้บ้าน ณศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านบ้านเตื่อมฝัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ / ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 92697888 653991021831028 5057779042825011200 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาท ให้ อสม.ตำบลแม่แฝก ทำหน้ากากแจกประชาชน

เชียงใหม่ /  กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.แม่แฝก อ.สันทราย จ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 92037254 3119418801423025 3529806545661460480 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : “เราจะไม่ทิ้งกัน” เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี มอบหน้ากากอนามัยร่วมสู้โควิด19

ปัตตานี /  เรื่องดีๆจากปัตตานี “เราจะไม่ทิ้งกัน&#…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 91615263 520472192232407 2475954118208782336 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยยาง จำกัด จ.ประจวบฯ ร่วมกับท้องถิ่นดูแลสมาชิกโครงการ จัดกิจกรรม แจกหน้ากากอนามัยให้กับสมาชิกทุกคน

ประจวบคีรีขันธ์ / สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงห้วยยาง จำกัด …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 91488269 520471468899146 5009564663378083840 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด ใช้พื้นที่ในโครงการ รวมกลุ่มเด็ก/ เยาวชน เพื่อสร้างกิจกรรม การใข้เวลาว่างระหว่างปิดเทอมให้เกิดประโยชน์

สมุทรสงคราม / สหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด ใช้พ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 92085549 504069837165315 534380161680801792 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่เริ่มปรับตัวภายใต้สถานการณ์ COVID-19

เชียงราย / ได้มีการรายงานสถานการณ์ในห้องไลน์กลุ่มเศรษฐก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 92300280 504262650479367 2024565592408719360 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พอช.ร่วมภาคี ช่วยเหลือทำครัวกลางที่ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู เขตบางกอกน้อย กทม. พร้อมรายงานสถานการณ์ศูนย์คนไร้บ้านทั่วประเทศ

พอช.ร่วมภาคี ช่วยเหลือทำครัวกลางที่ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 91863417 503301603908805 6854084719932342272 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เรื่องเล่าจากพื้นที่คนจนเมืองและชนบท พี่น้องที่ทำมากกว่าบ้าน

ในช่วง COVID-19 เป็นเสมือนอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการทำงานโ…

อ่านรายละเอียด