ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีๆที่ชายแดนใต้ เครือข่ายเมืองสุไหงโก ลก ประชุมหารือแนวทางการรับมือและการเฝ้าระวังผลกระทบจากภัยโรคระบาดโควิท 19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

ออกแบบการทำงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองและชนบท ภายใต้สถานการณ์ไวรัส โควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากทรง ได้มอบหน้ากากผ้าให้กับด่านคัดกรองการระบาดไวรัสโควิด-19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสินเจริญ จ.สุราษฏร์ธานี ร่วมปฏิบัติเวรจุดตรวจคัดกรองแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อให้กับประชาชน และผู้สัญจรผ่านด่านคัดกรอง

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถ้ำสิงขร มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 10 เครื่องให้กับคณะกรรมการตำบลถ้ำสิงขร ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 151102

เรื่องดีดีที่ชุมชน : คนบ้านมั่นคง……….ไม่ทิ้งใคร

สตูล /  เครือข่ายบ้านมั่นคงตำบลตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ไ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 S 12902651

เรื่องดีดีที่ชุมชน : มาอย่างต่อเนื่อง ขบวนองค์กรชุมชนทั้ง 5 ภาค ได้ร่วมกันป้องกันไวรัส COVID-19 ในชุมชนของตนเอง โดยมีการร่วมมือกันรวมไปถึงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น พมจ. เทศบาล อพม. อสม. เกิดกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน #รวมพลังชุมชนตื่นรู้สู้ภัยCOVID19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Picture33

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ติดตามโครงการบ้านพอเพียง โดยสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนทำเจลล้างมือให้กับบุคลากรทางการแพทย์

เชียงใหม่ /  ติดตามโครงการบ้านพอเพียง โดยสภาองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Picture10

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จ.ตาก 4 ตำบล ตำบลน้ำรึม ต.นาโบสถ์ ต.ช่องแคบ ต.มหาวัน ติดตามเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิท-19

ตาก /  4 ตำบล ตำบลน้ำรึม ต.นาโบสถ์ ต.ช่องแคบ ต.มหาวัน ต…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Picture12

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนองค์กรชุชน เป็นตัวแทนจิตอาสาคณะอนุรักษ์นิยมแห่งชาติ จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก / ขบวนองค์กรชุชน เป็นตัวแทนจิตอาสาคณะอนุรักษ์น…

อ่านรายละเอียด