ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591331686264

เรื่องดีดีที่ชุมชน : วันดี ฤกษ์ดี แสดงความยินดีกับพี่น้องบ้านมั่นคงถ้ำขมิ้น ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ พอช.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค่การมหาชน)

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591331628565

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตู้กับข้าว “โฮมบุญแบ่งปัน” พอช.อีสาน ถึงมือผู้รับอย่างต่อเนื่อง

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591331575350

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 30

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591331452694

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สิ่งดีดี ฟาฏอนี(ปัตตานี)… เราไม่ทิ้งกัน ท่ามกลางสถานการณ์โควิด_๑๙

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591331303508

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สหกรณ์บริการเคหะสถานหนองไผ่ร่วมใจพัฒนา จำกัด ประชุมใหญ่สมาชิก

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591331290677

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตู้กับข้าว “โฮมบุญแบ่งปัน” พอช.อีสาน ถึงมือผู้รับอย่างต่อเนื่อง

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591331209350

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 29

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250574326

เรื่องดีดีที่ชุมชน : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต.คอลอตันหยง พร้อมด้วยชป.กร.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกผู้สูงอายุ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250548023

เรื่องดีดีที่อยู่ชุมชน : เวทีชวนคิดชวนคุยพัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมทีมเมือง-ชนบท เพื่อออกแบบการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1591250486043

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พอช.อีสาน เปิดตู้กับข้าว “โฮมบุญแบ่งปัน”

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด