ผลการรับรองคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ 3

10 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (6) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคอรุม จ.อุตรดิตถ์ ต่อยอดสร้างอาชีพเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน-ผลิต ‘สบู่น้ำนมข้าว-หอยขมสามรส’

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคอรุม อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์ เป็น…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ผลการรับรองคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ 5

10 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (1) กองทุนตำบลบาโงยซิแน จ.ยะลา ‘พลังสตรีแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว’

กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นเสมือนตาข่ายรองรับผู้ยากลำบาก  …

อ่านรายละเอียด
ผลการรับรองคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน Codi Default Image

ประกาศเรื่องรายชื่อกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

Loading… Taking too long? Reload document | Open in n…

อ่านรายละเอียด