สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 14 01

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า ตั้งอยู่ในสำนักงานเทศ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาสวัสดิการชุมชน Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยม สู่ความยั่งยืนของชุมชน จากครรภ์มารดา สู่เชิงตะกอน

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ยม อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 12 01

เห็ดหวาน หน่อไม้กรอบ ผักหวานป่า อาหารปลอดภัย จากป่าน้ำม่าว โดยพลังของชุมชนตำบลปง

ป่าน้ำม่าว ตำบลปง. อำเภอปง จังหวัดพะเยา จากเดิมเคยเป็นป…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ตำบลแม่ลาว ปลอดสารเคมี จัดการขยะด้วยพลังครัวเรือน

ดินแดนสามขุนเขา      ใต้เงาภูลังกา ข้าวโพดงามอร่ามตา   …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 08 01

เพิ่มมูลค่า จากเศษผ้า สู่เงินล้าน

บริบทของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 07 01

ป่าชุมชน ป่าไผ่ สู่ป่าเศรษฐกิจชุมชน คนบุญเรือง

ตำบลบุญเรือง มีพื้นที่ประมาณ 77.04 ตารางกิโลเมตร หรือปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 04 01

สันติคีรี ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ กับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ

ดอยแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงร…

อ่านรายละเอียด