ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาบ้านพอเพียงชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดิน 01

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ – พอช. ขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยกว่า 2 แสนครัวเรือน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ / กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ –…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1182641

พอช. ร่วมภาคธุรกิจและนักวิชาการ หารือเชื่อมโยงแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการตลาดชุมชนจากท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

พอช. : วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

พอช. เปิดรับการเสนอชื่อกรรมการสถาบันฯ สายผู้แทนองค์กรชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เปิดรับการเสนอชื่อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 20 02

วิกฤตชาวนาป่ามะคาบ พลิกฟื้นโอกาสสร้างรายได้ กลุ่มเกษตรปลอดสารข้าวปลอดภัย

จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่การทำนาประมาณ 1,812,121 ไร่ นับเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 19 01

ฟาร์มสเตย์ บ้านหนองหล่ม การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

“เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน ครูบาคำ พระเกจิอาจารย์…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 18 01

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่ขนาดเล็กที่สุด และมีประวัติศาสต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ก้าวย่างในเส้นทางเศรษฐกิจชุมชนตำบลนาป่า

รู้จักตำบลนาป่า ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ “…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 16 02

เรื่อง กล้วย แต่ไม่กล้วยที่บ้านโชคชัย ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่ไหนๆเขาก็ปลูกกล้วยกัน แปรรูปกล้วยกันทั้งกล้ายตาก กล้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ฝายชะลอน้ำ สร้างป่า ฟื้นฟูทรัพยากร

ตำบลแม่ยางฮ่อ  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  คำว่า “ แม่ยา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 14 01

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า ตั้งอยู่ในสำนักงานเทศ…

อ่านรายละเอียด