ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 20 02

วิกฤตชาวนาป่ามะคาบ พลิกฟื้นโอกาสสร้างรายได้ กลุ่มเกษตรปลอดสารข้าวปลอดภัย

จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่การทำนาประมาณ 1,812,121 ไร่ นับเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 19 01

ฟาร์มสเตย์ บ้านหนองหล่ม การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

“เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน ครูบาคำ พระเกจิอาจารย์…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 18 01

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่ขนาดเล็กที่สุด และมีประวัติศาสต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ก้าวย่างในเส้นทางเศรษฐกิจชุมชนตำบลนาป่า

รู้จักตำบลนาป่า ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ “…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 16 02

เรื่อง กล้วย แต่ไม่กล้วยที่บ้านโชคชัย ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่ไหนๆเขาก็ปลูกกล้วยกัน แปรรูปกล้วยกันทั้งกล้ายตาก กล้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ฝายชะลอน้ำ สร้างป่า ฟื้นฟูทรัพยากร

ตำบลแม่ยางฮ่อ  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  คำว่า “ แม่ยา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 14 01

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า ตั้งอยู่ในสำนักงานเทศ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยม สู่ความยั่งยืนของชุมชน จากครรภ์มารดา สู่เชิงตะกอน

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ยม อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 12 01

เห็ดหวาน หน่อไม้กรอบ ผักหวานป่า อาหารปลอดภัย จากป่าน้ำม่าว โดยพลังของชุมชนตำบลปง

ป่าน้ำม่าว ตำบลปง. อำเภอปง จังหวัดพะเยา จากเดิมเคยเป็นป…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ตำบลแม่ลาว ปลอดสารเคมี จัดการขยะด้วยพลังครัวเรือน

ดินแดนสามขุนเขา      ใต้เงาภูลังกา ข้าวโพดงามอร่ามตา   …

อ่านรายละเอียด