ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Codi Default Image

สหกรณ์เมืองบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ช่วยเหลือสมาขิกโดยการแจกข้าวสารและไข่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่น

กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งรับปรับตัวจากวาตภัยภัยพิบัติสู่โควิด-19

  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลพั…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

การขับเคลื่อนงานขององค์กรชุมชน เครือข่ายงานที่อยู่อาศัย : บ้านมั่นคงกลุ่มจังหวัดอันดามัน ในสถานการ์โควิด 19

          #เรื่องดีดีที่ชุมชน#…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะปาน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้แจกข้าวสาร มอบหน้ากากอนามัย ช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลพรุพี จังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบเครื่องเทอร์โมสแกน ให้เจ้าหน้าที่และ อสม.ไว้ใช้ในการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเชื้อไวรัส covid-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ อยู่บ้าน ช่วยหมอ ช่วยชาติ รับผิดชอบสังคม

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา ‘‘ปรับวิกฤต สร้างฐานอาหาร สู้โควิด”

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนคนปากทรง จังหวัดชุมพร แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนเพื่อป้องกันโรคโควิท-19 ทุกหมู่บ้าน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สหกรณ์บางพลีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ ช่วยเหลือสมาชิกเบื่องต้น ใช้ทุนสาธารณะ แจกข้าวสารอาหารแห้งพร้อมหน้ากากอนามัย

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ทีมรองผู้ว่ากทม.และสำนักงานเขตเขตประเวศ ลงมาเยี่ยมชุมชนหลังสนประเวศเป็นกำลังใจและแจกแอลกอฮอล์ให้กับพี่น้องชุมชน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด