ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 200592

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลโพธิ์ทองร่วมแก้ปัญหาที่ดินและการอยู่อาศัยที่มั่นคง

วันที่​ 24​ มกราคม​ 2563​ สภาองค์กรชุมชนตำบลโพธิ์ทอง ร่…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นายอนันต์ จันทราภิรมย์ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังยาง จังหวัดกำแพงเพชร

  #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน#ส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นายสมนึก แก่นไม้หอม ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร

  #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน#ส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นางไม้ป่า ธิรานันท์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน

  #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน#ส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นายกฤษดา วัฒนศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลท่าเสา จังหวัดกำแพงเพชร

  #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน#ส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นางบุญเชิญ วงศ์วิฑูรวัฒนะ ประธานกองทุนสวัสดิการตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

  #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน#ส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

นางบานเย็น สมันกสิวิทย รองประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน#สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 116560

พอช.ร่วมมือ Depa สนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลพวา จ.จันทบุรี ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเตือนภัยช้างป่า

จ.จันทบุรี /ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563  พอช.และ de…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 8326

พอช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบการขับเคลื่อนงานประเด็นยุทธศาสตร์และงานสำคัญของ พอช.ประจำปีงบประมาณ 2563

กรุงเทพฯ / ระหว่างวันที่ 9-10 ม.ค. 2563 สถาบันพัฒนาองค์…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 20200107111658 Img 8151

พอช. ร่วมกับ depa สนับสนุนชุมชนบ้านมั่นคง ในที่ดิน สปก.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สร้างนวัตกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT ควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติในการเกษตร

วันที่ 7 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหา…

อ่านรายละเอียด