ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1586830935998

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พอช.ภาคเหนือ ประสานงานกับขบวนจังหวัดพิจิตรและติดตามกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ชาวบ้าน10 หลังคาเรือน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 160157

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลชะอวด เศรษฐกิจชุมชนคึกคักทุกวัน ในส่วนการป้องกันโควิด ก็เป็นไปอย่างแข้มแข็ง

นครศรีธรรมราช / สภาองค์กรชุมชนตำบลชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : บ้านโฮมแสนสุข เริ่มหางานให้คนไร้บ้าน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : น้ำใจเจ้าหน้าที่อีสาน และครอบครัวในสถานการณ์โควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนายทรงพล ปานเจริญ ชาวบ้านหมู่ 8 ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท 2563

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลตำหรุ จังหวัดเพชรบุรี เร่งซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสในตำบล ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทปี 2563

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เดินหน้าซ่อมแซมบ้านพอเพียงแก่ผู้เดือดร้อนในตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กร​ชุมชน ​ต.ขุนโขลน​ อ.พระพุทธบาท​ จ.สระบุรี​ จัดเวทีทำความเข้าใจ​โครงการตำบลรูปธรรมจัดทำแผน​พัฒนาตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สิงห์บุรี ติดตามการดำเนินงานบ้านพอเพียงชนบท

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19

อ่านรายละเอียด