ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

ตำบลทุ่งต้อม เป็นภาษาพื้นเมือง หมายถึงการรวมให้เป็นจุดเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

ตำบลดอนเปา เป็นตำบล 1 ใน 5 ตำบลของอำเภอแม่วาง  จังหวัดเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สวัสดิการชุมชนเพื่อคนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

ตำบลบ้านกาด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ป่าชุมชน คลังอาหาร คลังเศรษฐกิจ คนร่องคือ

ตำบลผางามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเวียงชัย อยู่ห่า…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“บ้านดี (บ้านพอเพียงชนบท)” ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อประมาณ 70 – 80 ปีเศษ ได้มีประชาชนส่วนมากมาจากอำเภอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ปลาส้มสุขใจ ปลาส้มไร้ก้างบ้านมาบคล้า

ตำบลคลองขลุง ตั้งอยู่ในการปกครองของอำเภอคลองขลุง มีแม่น…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลระหานกับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย

เดิมตำบลระหานขึ้นอยู่กับอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพ…

อ่านรายละเอียด