ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เดิมสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้เบญจพรรณอยู่ริมแม่น้ำน่าน ซึ่ง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ตำบลศรีสำโรง

เทศบาลตำบลศรีสำโรง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งตะวันออกข…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การเลี้ยงไก่พื้นบ้านพันธุ์ดี

ไก่ชนหมายถึง ไก่สายพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์หนึ่งของประเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

น้ำดื่มชุมชนตำบลนาสนุ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ที่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ตำบลพญาวัง

ตำบลพญาวัง ตั้งอยู่ในเขตตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลสะเนียน

ตำบลสะเนียน แยกการปกครองมาจากตำบลถืมตองและจัดตั้งเป็นตำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กาดฮิมตางตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ตำบลแม่สาคร เดิมทีขึ้นอยู่กับตำบลอ่ายนาไลย และปี 2531 ไ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการน้ำโดยชุมชนตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ตำบลตาลชุม เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้ง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ส่งเสริมสืบสานลานวัฒนธรรม “ไทยพวน” ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ชาวไทยพวน ข้อมูลจากวิกิพีเดีย  ไทพวน หรือ ลาวพวน เป็นกล…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ซาววาสายน้ำเศรษฐกิจ ตำบลพระพุทธบาท

ตำบลพระพุทธบาท มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ  39.84 ตารางก…

อ่านรายละเอียด