ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

พอช.จับมือขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตั้งเป้าปี 2563 จัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน 500 กลุ่ม

กรุงเทพฯ/ พอช.จับมือขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศขับเคลื่อน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียง “จิตอาสา ทำด้วยใจ ” ตำบลแม่ยวม

บ้านพอเพียงตำบลแม่ยวม ดำเนินการประสบความสำเร็จได้ ก็ด้ว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

องค์ความรู้บ้านพอเพียงชนบทตำบลห้วยห้อม

ตำบลห้วยห้อม เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอแม่ลาน้อย ซึ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการความรู้บ้านพอเพียงชนบทตำบลแม่ฮี้

“บ้านที่มากกว่า คำว่าบ้าน” เป็นคำบอกเล่าที่ชุมชนตำบลแม่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การขับเคลื่อนบ้านพอเพียงชนบทตำบลเมืองปอน

ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายถึง 10 ห…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทบาทองค์กรชุมชนต่อการจัดการที่ดินทั้งระบบ เทศบาลตำบลแม่กลอง

ตำบลแม่กลอง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่ยกเป็นอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการบ้านพอเพียงชนบทตำบลนาโบสถ์

ตำบลนาโบสถ์ เป็นตำบลหนึ่งใน 3 ตำบล ของอำเภอวังเจ้า จังห…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงชนบท ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงชนบท เทศบาลตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพัฒนาบ้านบึงประดู่

ตำบลทับหมัน  มีชื่อตามหมู่บ้านทับหมัน  ซึ่งมีประวัติควา…

อ่านรายละเอียด