ข่าวประชาสัมพันธ์ Codi Default Image

“พลังสวัสดิการชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2020”

  กำหนดการ “พลังสวัสดิการชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

พม.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 มอบบ้านพอเพียงชนบท 277 หลัง และสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่า บ้านห้วยน้ำมา เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

พม.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563 มอบบ้านพอเพียงชนบท 277 หลัง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

รองนายกฯ ‘จุรินทร์’ เปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลก 2562  ที่ พอช. คึกคัก  ยันรัฐหนุนบ้านมั่นคงแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ 1 ล้านครัวเรือน

พอช./รองนายกฯ จุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  เป็นประธานเปิดงาน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ Fb Msociety

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมติดตามเพจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ SocialMsociety

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมติดตามเพจกระทรวงการพัฒนาสังคม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 25620910 01

พอช.ปรับระบบ-โครงสร้างองค์กรรับมือการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เป้าหมายหนุนขบวนองค์กรสู่ความเข้มแข็งใช้รูปแบบการทำงาน 18 กลุ่มจังหวัด

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ/ พอช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระด…

อ่านรายละเอียด