ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

รถไฟทางคู่ การพัฒนาเมือง สู่… การพัฒนาคน

การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) เป็นวิถีที่คน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ประเพณีสาโท แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของคนตำบลดอนทอง”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านหลังใหม่ที่อยู่อาศัยมั่นคง ด้วยสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าคล้อ

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สวัสดิการชุมชนตำบลยายชา สู่การจัดการขยะ เกษตรปลอดภัย ป้องกันภัยพิบัติ

ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 6 หมู่บ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คนตำบลโคกแย้สดใส ชุมชนสุดสวย ด้วยเกษตรอินทรีย์

โดย คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกแย้   การพัฒนาเศร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง… คนตำบลลำสนธิ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส สู่การจัดการตนเอง”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ตำบลเพนียด ตำบลต้นแบบคุณธรรม นำสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“เจดีย์วัดเชียงงา สถาปัตย์เลิศล้ำ สืบทอดวัฒนธรรมไทยพวน ”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“บ้านพอเพียง บ้านที่มากกว่าบ้าน ขอเรียกว่า บ้านแห่งความสุข”

โดย คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยขุนราม ตำบลห้วยขุนราม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“พลิกฟื้นเศรษฐกิจ คิดเรื่องท่องเที่ยวชุมชน ของคนตำบลมหาสอน”

                                                       …

อ่านรายละเอียด