ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พอช. ร่วมกับ สสส. และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองลาดพร้าว

ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 /วันนี้(21 สิงหาคม 2562) สถาบัน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ขบวนชุมชนเสนอแผนพัฒนาภาคประชาชนต่อผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ด้าน ‘เดชา ศิริภัทร’ ชูสุพรรณเป็นศูนย์กลาง ‘กัญชารักษาโรค’

สุพรรณบุรี/ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชน จ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

โอท๊อปนวัตวิถี การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์โอท๊อปนวัตวิถี การท่องเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ไปดู ชุมชนแห่งการท่องเที่ยวโอท๊อปนวัตวิถี ที่ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ของชุมชน ที่ถูกเพาะบ่มมาจาก “คนมีภู…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เกษตรกรอินทรีย์ วิถีที่ยั่งยืน ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

“…ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน สู่การแปรรูปขยะเป็นทุน ที่ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ป่าคือลมหายใจของชาวชุมชนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการขยะแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ณ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ตำบลนาทันเป็นชุมชนติดเทือกเขาภูพานมีธรรมชาติที่สวยงาม แ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บางงาม : จากแผนพัฒนาตำบลสู่ “ชุมชน ถนน ปลอดภัย”

รู้จักตำบลบางงาม           จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ซ่อมบ้าน สร้างคน บ้านพอเพียงชนบทเทศบาลตำบลเจดีย์

“ตำบลเจดีย์” เป็นตำบลดั้งเดิมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภออ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“เศรษฐกิจและทุนชุมชนก้าวไกล ด้วยเกษตรปลอดภัยของคนตำบลหนองสรวง”

                                                       …

อ่านรายละเอียด