ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เศรษฐกิจชุมชน “นุ่งไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม” ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้เริ่มต้นสำรวจข้อมูล “…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การทอผ้าไหม การเพาะกล้าไม้ การเลี้ยงจิ้งหรีด ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ประชาชนส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เรื่องเล่าวิถีคนริมมูล : ตำบลนิคมสวัสดิการชุมชนถ้วนหน้า สู่..นครแห่งความสุข

ตำบลนิคม แยกออกมาจากตำบลสตึก เมื่อปี 2518 ปัจจุบันมีหมู…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เรื่อง “เกษตรอินทรีย์สุขภาพดี ลดหนี้ ชีวีเป็นสุขของสภาองค์กรชุมชนโคกสะอาด”

ในการทำเกษตรอินทรีย์ คือ  “ทางรอดมิใช่ทางเลือก” สภาองค์…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ขยะทองคำ หรือขยะพิษอีเลคทรอนิกส์ รายได้เศรษฐกิจดี สุขภาพ ต้องดีด้วยที่ ตำบลแดงใหญ่

“ขยะทองคำ  หรือ ขยะพิษอีเลคทรอนิกส์ สร้างรายได้ เศรษฐกิ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติของชุมชน พัฒนาคนกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวสนาม ตำบลหนองแวง”

ตำบลหนองแวง เป็นส่วนหนึ่งของ 8 ตำบล ของ อำเภอหนองบัวแดง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ชื่นมื่นทั่วหน้า ผู้ว่าเมืองจันท์ มอบบ้านพอเพียง 212 หลัง งบ 3.8 ล้านบาท

จันทรบุรี : พ่อเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยภาคีพัฒนาคุณภาพชีว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เรื่องเล่าจาก สืบสานตำนาน “เอาบุญภูกุ้มข้าว” ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

“ดินแดนป่าสอนลอน สะออนสาวบ้านแต้ งามแท้แลคิ้งไกล น้ำพรม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เกษตรอินทรีย์ ผลิตปลาส้มไร้ก้าง ภูมิปัญญาไทยหัวใจพัฒนา ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภูมิปัญญา แบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉล…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เกษตรอินทรีย์วิถีคนละลมใหม่พัฒนา ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เกษตรอินทรีย์วิถีคน ‘ละลมใหม่พัฒนา’ การผลิต…

อ่านรายละเอียด