ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คนสร้างบ้าน บ้านสร้างคน ตำบลทุ่งพระยา

ตำบลทุ่งทุ่งพระยา ตำบลทุ่งพระยา มีอาณาเขตโดยประมาณ 337 …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“เกษตรปลอดภัย สร้างรายได้ให้มั่นคง” ชาวตำบลวังดาล

ตำบลวังดาล  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  จากคำบอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คนบางสมบูรณ์สร้างชุมชนปลอดยาเสพติด ผ่านเครื่องมือบ้านพอเพียง

ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอ องครักษ์ จังหวัด นครนายก จัดตั้งเม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คนชุมชนตำบลบางกระเจ็ด ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย

ตำบลบางกระเจ็ด เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในอำเภอบางคล้า จังหว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คนเกาะหวายร่วมใจพัฒนา เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง

ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ตั้งเป็นตำบลเมื…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พอช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘ตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง’

พอช./ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘ตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“สวัสดิการแห่งชีวิต ฮักที่สุดกุดรัง” จากเกิดแก่เจ็บตาย สู่สวัสดิการดิน น้ำ ป่า อาชีพ

ประวัติ กองเมืองปัก : เรื่อง/ภาพ   “นอกจาก เป็นทั้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทเรียนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โครงการวิจัย​การพัฒนานวัตกรรมระบบสวัสดิการชุมชนอีสาน​ ใ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทเรียนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการวิจัย​การพัฒนานวัตกรรมระบบสวัสดิการชุมชนอีสาน​ ใ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทเรียนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

โครงการวิจัย​การพัฒนานวัตกรรมระบบสวัสดิการชุมชนอีสาน​ ใ…

อ่านรายละเอียด