ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“บ้านมั่นคงปากแพรก ความหวังสู่ความเป็นนจริง ของคนจนคนปากแพรก”

โครงการบ้านมั่นคง เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองบ้านฉาง สานความร่วมมือ สร้างพลังพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบ้านฉาง ประกอบด้วยชุมชนย่อย 26 ชุมชน มีพื้นท…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พาช้างกลับบ้าน : เสียงก้องจากชุมชน

  สภาพทั่วไปตำบล           ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆ Codi Default Image

บูรณางาน สร้างการเรียนรู้ พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม สู่ตำบลเชิงเนินที่ยั่งยืน

จากผลที่สภาองค์กรชุมชนตำบลเชิงเนิน ได้ดำเนินการขับเคลื่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงโพธิ์แทน พลังความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย

ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สันนิษฐานว่าช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงบึงทองหลาง จากความต้องการของผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ตำบลบึงทองหลางเป็น 1 ใน 8 ตำบลของอำเภอลำลูกกา ตั้งอยู่ท…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ สู่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลโรงหีบ

ส้มโอขาวใหญ่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับอนุมัติให้ใช้ตราสั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลหนองใหญ่ เข้าถึงผู้ยากไร้ สร้างความร่วมมือ

ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เดิมเป็นสุขา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลสิงโตทอง สร้างระบบการดูแลซ่อมที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

ตำบลสิงโตทอง  อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แยก…

อ่านรายละเอียด