ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 66940

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับ สำนักงานเขตห้วยขวาง ร่วมมอบทะเบียนบ้านประชารัฐริมคลอง ณ ชุมชนลาดพร้าว 80 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2562 นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Board Meeting1 Img 9553 Resize

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ประชุมสัญจรที่นครนายก เผยแผนงาน 3 ปีสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยกว่า 200,000 ครัวเรือน

จ.นครนายก/ คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ พอช.จ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Wangluek1

ผ้าป่าขยะ ซ่อมบ้านสร้างสุข ให้ชุมชนคนวังลึก

ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากอำเภอสา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Khaolan1

“พลิกชีวิตชุมชน ด้วยพริกแกงหลังบ้าน”

หมู่บ้าน อพป.บ้านมะเดื่อทอง หมู่ 5 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Bangkhunteak1

มอบความสุข ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากโครงการบ้านพอเพียงชนบท

นักจัดการสื่อชุดความรู้สมุทรสงคราม ตำบลบางขันแตก เป็นตำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

วิถีชีวิตชาวคลอง(บางน้อย) สู่เส้นทางแผนธุรกิจ ท่องเที่ยวโดยชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำบางน้อย หรือ บางน้อย…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คนด้อยโอกาสเข้าถึงระบบสวัสดิการอย่างเท่าเทียม กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแม่กลอง

เชิดศักดิ์ พฤกษประมูล / ทองใบ สิงสีทา   เทศบาลเมืองแม่ก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สร้างชุมชนเข้มแข็ง เชื่อมโยงทุกงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางสะแก

เชิดศักดิ์ พฤกษประมูล / ทองใบ สิงสีทา   สมุทรสงครา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เส้นทางสู่การซ่อมบ้าน สร้างคน สร้างอนาคตด้วยโครงการบ้านพอพียง ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หินกอง เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองราชบุรี อยู่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ทองม้วนสูตรโบราณบางโตนด” สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ตำบลบางโตนดตามประวัติความเป็นมาของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า …

อ่านรายละเอียด