ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Picture10

เวทีบันทึกความร่วมมือ MOU ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ ปี 2564 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประสานงานขบวนองค์กรชุม…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Picture6

เวทีสรุปการทำงานบ้านมั่นคงชนบทกลุ่มจังหวัดปี 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Picture2

ประชุมทีม One home จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  คณะทำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนภา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก 32085

ประธานคณะอนุกรรมการที่อยู่อาศัยและที่ดิน ร่วมเติมเต็มแนวทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคณะทำงานฯ ภาคกลางและตะวันตก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานภาคกลางและตะวันตกจัดปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 25640129 161434

กาญจนบุรี เปิดเวทีสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหนุนเสริมการเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชน

กาญจนบุรี / วันที่ 29 มกราคม 2563 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวั…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Timeline 20210129 144034

เพชรบุรีจัดทำบันทึกความร่วมมือรับงบ พอช. ปี 64 พร้อมเปิดเวที “เครือข่ายองค์กรชุมชน ตื่นรู้ เท่าทัน สถานการณ์โควิด 19″

เพชรบุรี  / วันที่ 29 มกราคม 2564  ผู้บริหารและเจ้าหน้า…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก S 13140076

ภาคกลางและตะวันตกเปิดเวทีออกแบบแนวทางความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลขบวนองค์กรชุมชนร่วมกับ ป.ป.ท.เขต 1 และเขต 7

วันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา  คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาภาคเหนือ Arka

เรื่องเล่าจากชุมชน (3) ‘ภูมิปัญญาจากอ่าข่า’

‘อาข่า’ หรือ ‘อ่าข่า’  (ตามคำออกเสียง) เป็นอีกกลุ่มชาติ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาภาคเหนือ 14

เรื่องเล่าจากชุมชน (2) ‘มหาวิทยาลัยชนเผ่าอาข่า’ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สร้างวิชา “สร้างความรู้ที่กินได้”

แต่ไหนแต่ไรมาแล้วที่คนจากพื้นราบหรือคนทั่วไปมักจะมองพี่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 13

เรื่องเล่าจากชุมชน (1) วิถีคน-วิถีเมี่ยงที่ ‘บ้านแม่ลัว’ จ.แพร่

บ้านแม่ลัว  ต.ป่าแดง  อ.เมือง  จังหวัดแพร่  อยู่ห่างจาก…

อ่านรายละเอียด