สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 244074308 328233765758952 4838181905664626914 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1548 : ลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดิน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยรอบเขาสะแกกรัง

  อุทัยธานี / เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายกมล ปุย…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1547 : อ.บ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนการปรองดอง ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า

สุราษฎร์ธานี / กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง อ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 242733906 523011338744040 414663407452031634 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1546 : วัดเขากอม ใช้พื้นที่จัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิดในอำเภอ

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.ค…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 244137868 580068556776912 1865297083809133191 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1545 : ขบวนองค์กรชุมชนร่วมกับขบวนบ้านมั่นคง ร่วมมือในการจัดทำยาทางเลือกให้กับชุมชน

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 อะไรก็ได้ที่ท…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 243823255 6444339948939332 6316932723291845375 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1544 : สุราษฎร์ธานี…มีแล้วแบ่งปันช่วยเหลือผู้ยากไร้

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 242652199 4437426726317351 2067282092367177173 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1543 : เวทีทำความเข้าใจโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุงระดับตำบล ณ ตลาดต้นไทร ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จังหวัดพัทลุง เดินหน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 243736925 6444340472272613 986753532816030123 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1542 : คนนาแว อยู่รอด ปลอดภัย สมานสามัคคี มีคุณธรรม นำสู่ตำบลจัดการตนเอง ได้อย่างยั่งยืน

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 นายเจริญ อวยศิลป์…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 243582816 520606648984509 2656021607192906948 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1541 : พิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ “บ้านใหม่จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี” ประจำปีงบประมาณ 2564

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 243663161 4428501277209896 5728837205149453292 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1540 : เวทีทำความเข้าใจโครงการวิจัยแก้จนจังหวัดพัทลุงระดับตำบล 2 ตำบล จ.พัทลุง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 จังหวัดพัทลุงเดินห…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 243324029 2472558962888085 1846589275454202711 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1539 : โครงการตำบลธุรกิจชุมชน “พัฒนายกระดับความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์เชิงคุณภาพ”

ชุมพร / เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ วัดโพธิเกษตร อ.สว…

อ่านรายละเอียด