สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 253035026 1730864617111976 9100803632200827339 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1598 : ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ และคณะกรรมการกองทุน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายเกรียงศ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 253261011 4591121830948140 347829124525608930 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1597 : พอช. สจ. มูลนิธิสร้างสุข ท้องที่ และแกนนำบ้านมั่นคงจังหวัดสงขลา ได้ร่วมเปิดครัวกลางชุมชน

สงขลา / เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 250077941 585113812798221 1751599170210253683 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1596 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลตันหยง “พัฒนาตำบลรูปธรรมธุรกิจชุมชน”

ปัตตานี / เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สภาองค์กรชุมชนเท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 251873391 4583541871706136 2362004875942500 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1595 : “พอช.ใต้ ประสาน รพ.พัทลุง ตรวจโควิด-19 เชิงรุก ให้กับเจ้าหน้าที่ และอนุกรรมการภาค”

พัทลุง / เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 บริเวณลานเอนกประส…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 251999049 4594153610630951 3197975647587595368 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1594 : “ผลักดันนครสวรรค์เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ให้คนนครสวรรค์ได้กินอาหารที่ดีและปลอดภัย”

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวทีภาคีเครือข…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 250329897 4457722920930867 8758674315108612845 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1593 : ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดชุมพร แจกจ่ายต้นไม้และไม้ดอกให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลบางหมาก

ชุมพร / เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2654 สภาองค์กรชุมชนเทศบ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 250494535 583790766263859 5207359005530114760 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1592 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรูสะมิแล ได้จัดซื้อพันธ์ุไม้ พืชผักแจกให้แก่ผู้เดือดร้อนจากโควิด-19

ปัตตานี / เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 สภาองค์กรชุมชนเทศบ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 247621388 4574410225952634 1886964002251921292 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1591 : เวทีถอดบทเรียนเครือข่ายชุมชน​ จังหวัดสตูล​

สตูล​ / เมื่อวันที่​ 29-30​ ตุลาคม​ 2564​ เวทีถอดบทเรีย…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 250373721 1020990105111710 8165819946848527905 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1590 : หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย เข้าไปเติมเต็มความคิด ด้านที่อยู่อาศัย อาชีพ และงานอนุรักษ์ฟื้นฟู

ตรัง / เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 จากการสำรวจข้อมูลชุมช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 250046185 1020632825147438 4910293319195833841 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1589 : พัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานการณ์โควิด-19 พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ตรัง / เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เครือข่ายบ้านมั่นคงร่…

อ่านรายละเอียด