สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านมั่นคง 272837891 4891927487534238 1461273890159525765 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1680 : “สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก จัดเวทีปรึกษาหารือร่วมกับท้องถิ่น ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาทุกมิติ นำร่องการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย”

สุราษฏร์ธานี / เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 272738133 404193961496265 4410990828153215685 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1679 : งานเล็กๆ ตามวิถี เมืองพิเศษฯ

แม่ฮ่องสอน / เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม อบ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 272837700 4891840624209591 6484017503659946523 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1678 : เวทีสร้างความเข้าใจกระบวนการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมือง และชนบท ปี 2565

ยะลา / วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิว…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสภาองค์กรชุมชน 272792691 2422506977880245 6083931549808683035 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1677 : ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประกาศนโยบายพร้อมบูรณาการขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้เป็นวาระคนพะเยาตามแนวศาสตร์พระราชา

พะเยา / วันที่ 27 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 272630461 4886002874793366 7384867788136114326 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1676 : ปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ การพัฒนาที่อยู่อาศัยตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี / ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2565 ผู้เข้าร่วมกว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 272573069 4894040477308928 3659217208661373151 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1675 : พอช.ภาคเหนือ จับมือร่วมกับ สพร.8 นครสวรรค์ ผลักดันหลักสูตรช่างชุมชน

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์ก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 272563845 402462628336065 117743725905371570 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1674 : พอช.ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลำปางจัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมอกควันไฟป่าพื้นที่อำเภอแม่ทะ

ลำปาง / พอช.ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลำปาง จัดเวทีว…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 272619667 1561925264171011 9169607716540310573 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1673 : จ.พิจิตร เดินหน้าโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565 กว่า 40 โครงการ งบประมาณกว่า 12 ล้านบาท พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวพิจิตรทุกมิติ

พิจิตร  / เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 272400986 4539288816182582 3008222378459694747 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1672 : พัฒนาฝีมือช่างชุมชนบ้านมั่นคงชนบทตำบลวังตามัว สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลังโควิด-19

นครพนม / 25 มกราคม 2565 สภาองค์กรชุมชนตำบลวังตามัว กองท…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 272387504 4879014228825564 8679163030708516479 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1671 : “สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเขาชุมทองเตรียมพร้อมปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลทุกมิติรองรับสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรถไฟทางคู่”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายสนั่น บุญ…

อ่านรายละเอียด