บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 274589644 411034957488746 7265896576572665959 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1720 : เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม ร่วมกับ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และ พอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมสัมนาเครือข่ายริมรางเมืองย่าโม

เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 เครือข่ายริมร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสภาองค์กรชุมชน 274369872 5011679238922122 486040616502116726 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1719 : ช่างชุมชน จังหวัดสุโขทัย มีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการปฎิบัติงานก่อสร้างชุมชน

สุโขทัย / เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 274500289 409772464281662 2648375075274529779 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1718 : กลุ่มจังหวัดเจริญราชธานีศรีโสธร ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลงพื้นที่ทดลองปฏิบัติ

ยโสธร / ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 เครือข่ายอง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 274633208 321186503372077 7449474867494058643 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1717 : เวทีการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินและที่อยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก หงษ์เจริญ

ชุมพร / ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเอนก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชน 274339425 10216638056623473 6745257759958027582 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1716 : “เวทีบันทึกความร่วมมือ โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 13.00 น. …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 274471661 320662916757769 2903862768722263478 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1715 : “เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจข้อมูลและมอบบ้านพอเพียง เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่”

กระบี่ / เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม สำ…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 274468255 322322393261105 8279261510103076377 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1714 : สร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

เชียงใหม่  / เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชัย นะ…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 274514026 7300543686652283 7243208626021384990 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1713 : คณะทำงานเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเวทีทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการและลงนามบันทึกความร่วมมือ

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงาน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 274395135 408288771096698 6362113879019578890 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1712 : พอช.ภาคอีสาน ลงพื้นติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างในที่ดินเดินและสร้างในที่ดินใหม่

บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 พอช.ภาคอีสาน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 274229446 319665596857501 342214553538855411 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1711 : “กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล แม่เจ้าอยู่หัวจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพกองทุนและช่วยเหลือสมาชิกครบวงจรชีวิต”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 19กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเ…

อ่านรายละเอียด