สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275556497 420705476521694 8859763097051252175 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1739 : ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายกันตพงศ์ รังษีส…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275487611 4977807862279232 1913320787872966858 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1738 : เวทีทำความเข้าใจโครงการบ้านพอเพียง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจังห…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 275557698 420128069912768 4085306307617361841 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1737 : “ปฎิบัติการ ช่างชุมชน รุ่นแรกของวันที่ 2″จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย / เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 การฝึกอบรมพัฒนาศักย…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสภาองค์กรชุมชน 275277896 332368718923139 7985105663282643038 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1736 : ช่างชุมชน “เป็นช่าง อยากเป็นช่าง”จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย / ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานพั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275505144 330644615759599 8950007616577133180 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1735 : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ประชุมคณะทำงา…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 16244849

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบทภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกครั้งที่ 2/2565

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะพันธ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275364736 418652860060289 496404380462381880 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1734 : คนแมด มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาหนี้สินด้วยข้าวอินทรีย์

อำนาจเจริญ / เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275380602 611049196732395 6980908846898266956 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1733 : พิธีมอบการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยจากพายุงวงช้าง

ชุมพร / เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ สนามฟุตซอล เทศบาลตำ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275424720 7372640702775914 3962783822991399481 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1732 : คณะทำงานลงพื้นที่หนุนเสริมสภาองค์กรชุมชนตำบลแหลม และสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหัวไทรทำความเข้าใจกับครัวเรือนผู้รับผลประโยชน์

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะทำงานเครือ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275425335 4967863563298400 4627157421956878144 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1731 : แกนนำขบวนฯ จ.กระบี่ เจ้าหน้าที่ พอช.ภาคใต้ เปิดวง Zoom เพื่อชี้แจงแนวทางพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท

กระบี่ / เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 การประชุมชี้แจงแนวทา…

อ่านรายละเอียด