สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279374496 363820155777995 315509649132806556 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1805 : ผู้อำนวยการภาค พอช.สำนักงานภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 ช…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 278876736 363608212465856 1901898179895741134 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1804 : เวทีขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน

ลำปาง / เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจังหว…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279271296 363587095801301 6371695203831602830 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1803 : เวทีสร้างความเข้าใจการพัฒนาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ / เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอบต.…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 279302443 451767006748874 1604127745721613427 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1802 : หารือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดินที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่ป่ากลุ่มจังหวัดสบายดีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

อุดรธานี / เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นายสุพัฒน์ จันทนา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 279218621 359439249546802 4052803984423788018 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1801 : “สภาองค์กรชุมชนตำบล เทศบาลตำบลหลักช้าง ชูประเด็นท่องเที่ยวโดยชุมชน ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ ร้านอาหารค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278710344 358836136273780 6447444347888258765 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1800 : “เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนโซน เมือง/ลานสกา/หัวไทร ติวเข้มกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับตำบล”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 279145297 358817142942346 2035686270909284168 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1799 : “คณะทำงานยุทธศาสตร์กลุ่มอ่าวไทย ออกแบบ จังหวะก้าวการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 278419204 358813056276088 1022491105469081057 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1798 : โครงการสร้างโอกาศในการเข้าถึงสวัสดิการในที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง ตามสิทธิมนุษยชนที่พึงได้รับ

สงขลา / เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมหาดใหญ่ อ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 279162736 358805246276869 8890018891013796075 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1797 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลยางค้อมนำทีม ทีมงานจิตอาสา ซ่อมแซมบ้านในโครงการบ้านพอเพียง”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 23เมษายน 2565 นาย สุชีพ วงค…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278990324 164841189277992 5208375580215930074 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1796 : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ประชุมทำความเข้าใจระเบียบของกองทุนฯ พร้อมกับหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายจรูญ เพชร…

อ่านรายละเอียด