สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 283721542 143505568259454 4260054887450997857 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1850 : นายอำเภอเชียงคาน ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลนาซ่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว และ อสม.ม.15 ดำเนินการต่อเติมซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย

เลย / เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายอภิน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 283994093 473987937860114 8472834680503215257 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1849 : บุรีรัมย์อบรมโปรแกรมบริหารข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน

บุรีรัมย์ / ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 284378239 473941157864792 4316707617009862602 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1848 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสภาฯ และภาคีหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่น

กาฬสินธุ์ / เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนเ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 281241892 3381451478807908 1892845379778223419 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1847 : สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาพังไกร ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพังไกร จัดเวทีประเมินตำบลต้นแบบชุมชนเข้มเเข็งในการจัดการตนเอง

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 281801820 473147417944166 8501018111447639610 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1846 : ผู้ตรวจ พม.ลงพื้นที่บ้านมั่นคงตำบลวังตามัว

นครพนม / เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผู้ตรวจราชการ พม. …

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 283487939 472350074690567 6658465794548346493 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1845 : ผู้ตรวจราชการ พม. ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน One Home จังหวัดนครพนม

นครพนม / เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายไชยา พลขาง ผู้ช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชน 281134610 5233364803376492 4290549714090346696 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1844 : ปลัดอำเภอหัวหิน ลงพื้นทึ่มอบบ้านพอเพียงตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ / เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะประสาน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 283456792 5175078325910255 3218571888897425849 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1843 : การประชุมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดกระบี่ ปี 2565

กระบี่ / เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 การประชุมเครื…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 280774002 469834651608776 2514428036277329252 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1842 : คณะทำงานครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกันประชุมหารือ ณ.ห้องประชุมสีโห สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานครัวกลางช…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 280691136 469627868296121 303671546695416232 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1841 : ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลหนองโพธิ์ ส่งเสริมอาชีพเห็ดหนุนคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

นครพนม / เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนต…

อ่านรายละเอียด