สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 281339429 469020908356817 8660202907177369286 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1839 : องค์กรชุมชนมุกดาหาร เตรียมคณะทำงาน 3 โซนอำเภอ สนับสนุนงานตำบล

มุกดาหาร / เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจ…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 280888434 5220944997951806 1344105131459777262 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1838 : นายอำเภอบ้านไร่ ร่วมผลักดันงานพัฒนาพื้นที่ทั้งอำเภอ ร่วมกับ พอช. และสภาองค์กรชุมชน

อุทัยธานี / เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พิธีมอบบ้านพอเพ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 281153599 469017895023785 8815077759479909049 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1837 : สหกรณ์บ้านหนองกล้วย เตรียมพัฒนาเศรษฐกิจหนุนคุณภาพชีวิตสมาชิก บมค.

กาฬสินธุ์ / วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์บ้านหนองกล้วย …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 282246950 5876770955671407 7293054437627753782 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1836 : รูสะมิแล คณะทำงานติดตามสอบทานหนุนเสริมการบริหาร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

ปัตตานี / เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสร…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 282137886 170598885368889 4554546664188412571 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1835 : ประธานเครือข่ายโซนลุ่มน้ำนครตรัง ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโพธิ์

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางกำจอย พั…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 282035409 170398158722295 8616039858829471684 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1834 : ประธานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนโซนลุ่มน้ำนครตรัง ได้จัดประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนที่รับงบสมทบปี 2565

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางกำจอย พั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 281834825 377697047723639 4324343636914922391 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1833 : สภาองค์กรชุมชนตำบลสำราญราษฎร์เปิดประชุม จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสำราญราษฎร์ขึ้น

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนต…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 65578

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1832 : อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตรสังคมฮักแพงแบ่งปันสังคมไม่ทอดทิ้งกัน

อำนาจเจริญ / เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 280290241 465495512042690 4797827673653252694 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1831 : เครือข่ายองค์กรชุมชนสุรินทร์ วางแผนขับเคลื่อนงานสู่ความอยู่ดีมีสุข

สุรินทร์ / เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 281009808 371754548315272 50275558255452543 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1830 : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายพี่น้ององค์กรชุมชนภาคใต้ ร่วมเปิดโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์บริการเคหสถานบ้านมั่นคงธนภูมิอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 คุณสมสุข บุ…

อ่านรายละเอียด