ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชน 286904687 483845920207649 2661811330371914340 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1866 : บ้านพอเพียงที่ตำบลไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ / เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สภาองค์กรชุมชนเ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 13746192

ศูนย์บ่มเพาะฯตำบลบ้านปรางค์ เชื่อมโยงหน่วยงานภาคี หนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบ้านปรางค์

นครราชสีมา/ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 285731580 3155316778117889 5808123036023180446 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1865 : เวทีสร้างความเข้าใจพื้นที่ภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ขบวนองค์กรจั…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสภาองค์กรชุมชน 286851716 392270466266297 9196860870060819245 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1864 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดี 4 มิติ สู่สังคมสูงวัยจังหวัดลำปาง

ลำปาง / เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ร่วมเวทีปฐมนิเทศและ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 286631800 7794272043946109 1689237861744957560 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1863 : ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียง ปี 2565 ณ ตำบลบ้านลำนาว และตำบลบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะทำงานที่…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 286452787 388111330012927 6208947539965878531 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1862 : กลุ่มอ่าวไทย “ทัพหลวงภาคใต้” กำหนดจังหวะก้าวการขับเคลื่อนงานผู้ยากไร้ใต้เส้นสีแดง

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องผดุงชา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 286014798 391416723018338 4180421029744403305 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1861 : เวทีติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมเทศบาลตำบลสำราญราษฏร์

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 “เวทีติดตามความ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 284952796 10217019634642685 7532594696599596306 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1860 : สตรีตำบลปากฉลุยร่วมพลังสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสตรีตำบลปากฉลุย

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่5 มิถุนายน 2565 ณ วัดบางคราม …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 284785995 7783727878333859 3433351781631407785 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1859 : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางค้อม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางค้อม

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันนี้ 4 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 285353624 5201387286587954 6888045206460785887 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1858 : เวทีทำความเข้าใจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “ข้าวสวยด้วยวิถีคนป่าบอน”

พัทลุง / เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวทีทำความเข้าใจโค…

อ่านรายละเอียด