ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 288256074 392941236196603 7081419132075506948 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1876 : สำนักงานภาคใต้ ร่วมกับคณะทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนสู่สังคมสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ และภาคีวิชาการในพื้นที่

ปัตตานี / ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 สำนักงานภาค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 287241995 486880789904162 1364961993687563877 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1875 : เครือข่ายองค์กรชุมชนบุรีรัมย์ จัดเวทีเรียนรู้ “การผลิตคลิปวีดีโอด้วยมือถือ” และ”การเล่าเรื่องผ่านบทความและงานเขียน”

บุรีรัมย์ / ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 287702793 5239529982798422 7568904283947264908 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1874 : คืนข้อมูล สังเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ก่อร่างคณะกรรมการแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ต.ตลิ่งชันทั้งระบบ

กระบี่ / เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 “คืนข้อ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 287889972 486468696612038 8182400648815223401 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1873 : ประธานคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พบปะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง “เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม” จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา / เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 นางสาวรังสิมา…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 286434675 395599859266691 5645195152949545138 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1872 : พอช.จับมือร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน ร่วมมือร่วมใจพัฒนาที่อยู่อาศัยแก้ไขปัญหา และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยจากธรรมชาติจังหวัดแพร่

แพร่ / เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายวิชัย นะสุวรรณโน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคเหนือ 287444021 395506119276065 5395768705907821670 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1871 : โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ จังหวัดแพร่ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครอง

แพร่ / เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 โครงการฟื้นฟูผู้ประ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 287516786 484802436778664 4532355482078701947 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1870 : เครือข่ายองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 2 สรุปการดำเนินงาน วางแผนการทำงานระดับโซนอำเภอ

สกลนคร / วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 286675205 484777956781112 3681313906708720939 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1869 : ทีมสอบทานลงพื้นที่ขอนแก่นติดตามการสนับสนุนงบประมาณ

ขอนแก่น / วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ทีมสอบทานลงพื้นที่ติด…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 285873565 484039203521654 4412794294484143653 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1868 : ศูนย์บ่มเพาะฯตำบลบ้านปรางค์ เชื่อมโยงหน่วยงานภาคี หนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบ้านปรางค์

นครราชสีมา / วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 285451595 484029780189263 4827861399782157444 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1867 : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่โครงการบ้านมั่นคงคำเขื่อนแก้ว

ยโสธร / วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ชำระบัญชี กรมส่งเสริม…

อ่านรายละเอียด