สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 296968126 527972219128352 4835027463231079192 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1923 : ประชุมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุบราชธานี โซน 2

อุบลราชธานี / เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ประชุมเครือข่า…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชน 297509581 5380022218724459 1931423706701316934 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1922 : ประชุมคณะศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพัทลุง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะศูนย์อำนวย…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียง 297545937 168529262355375 5616347959791345344 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1921 : นครนายก เวที “มอบเงินช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565”

นครนายก / เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวที “มอบเงิ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 295971354 5440926852620285 2220019563235364942 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1920 : 1อำเภอ 1ตำบล บูรณาการผสานนวัตกรรมชุมชน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนแม่เปิน

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวทีพัฒนาการดำเน…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 297457834 426516356172424 3094535174529091264 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1919 : อบรมบัญชีสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

นราธิวาส / ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 297632088 426497599507633 1631985720587535212 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1918 : เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคใต้ร่วมจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการสวัสดิการชุมชน การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนแนวใหม่ เครือข่าย 5 ภาค

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเม…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 297255978 430363992456944 1914771148236521437 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1917 : แม่แจ่มโมเดล การแก้ไขปัญหาการจัดการ ดิน-น้ำป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองแจ่มอย่างยั่งยืนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายวิชัย นะสุวรร…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Dd8e7bfa E9df 4db5 9fc0 4fab9e02c252

พอช. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Soft Power พม. ปันสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมป…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 7a40295d 3c2a 4b68 864e 903c5b14ef8e

พอช. ร่วมประชุมการหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 297179316 425308812959845 8897583446721918024 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1916 : พอช.ใต้ ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini Mio( การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร)

พัทลุง / เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม สถาบัน…

อ่านรายละเอียด