พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongpho1

สภาองค์กรชุมชน : พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีชุมชน วิถีคนหนองโพธิ์

จากการบอกเล่าของผู้รู้ว่าบ้านหนองโพธิ์ ได้เกิดชุมชนขึ้น…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Bangrakam4

การจัดสวัสดิการที่มีมิติมากกว่าการให้

เขียนโดย นางสุนา  สร้อยเซียน   สภาพโดยทั่วไปของตำบลบางร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nonpasang1

การจัดสรรแก่ทุกครัวเรือนบนพื้นฐานความเป็นธรรม ที่ตำบลโนนป่าซาง

ทีมวิชาการถอดบทเรียนความรู้ หรือที่เรียกกันว่า “ทีมชอบถ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Bangluang4

การเรียนรู้เพื่อการเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพของเด็กและเยาวชน

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

ประชาชน หน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน รวมใจพัฒนา สู่การบริหารจัดการกองทุนที่ดี และมีธรรมาภิบาล

เขียนโดย สุนา  สร้อยเซียน      “เมืองเก่าโบราณ สถา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

“บ้านพอเพียงก็เพียงพอ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลคอทราย”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Mouangmoo1

ก้าวข้ามอุปสรรค สร้างความเชื่อมั่น ใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารกองทุน

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Jedriew1

ผ้าปักสไบมอญ งานฝีมือ สร้างรายได้ ของตำบลเจ็ดริ้ว

ตำบลเจ็ดริ้ว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Ongkharak4

บ้านมั่นคงด้วยสภาองค์กรชุมชนตำบลองครักษ์

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีประวัติความ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nahinlard2

โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลนาหินลาด ใช้สภาองค์กรชุมชนฯ แก้ปัญหาผู้เดือดร้อน

ตำบลนาหินลาด เป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอปากพลี  จั…

อ่านรายละเอียด