ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนฯ ยื่นข้อเสนอ 10 ด้านให้ 4 กระทรวงแก้ไขปัญหา เน้นกระจายอำนาจ-แก้ไขปัญหาทรัพยากร-ลดความเหลื่อมล้ำ

(รูปยื่นหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน) นิด้า/ สภาองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆ Pathumthani1

รอง ผวจ.ปทุมธานีมอบบ้านพอเพียงชนบท 212 ครัวเรือน 8 ตำบล ขณะที่ขบวนองค์กรชุมชนเตรียมเคลื่อนงาน “กองทุนฅนปทุมฯ สร้างวิถีอยู่เย็นเป็นสุข”

ปทุมธานี / รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานมอบบ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Huadong1

“รวมพลังเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนจัดการตนเองสู่ ‘หัวดง’ ตำบลสุขภาวะ”

ตำบลหัวดง อ.เมือง  จ.พิจิตร  มีพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินตำบลลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ตำบลลานดอกไม้  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  มี 11 หมู่บ้าน  ปร…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆ Codi Default Image

ภาคกลางและตะวันตกร่วมกับภาคี จัดเวทีถอดบทเรียนแผนธุรกิจชุมชน

สุพรรณบุรี : วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ผู้บริหาร พอช. เข้าพบ คก.เสริมสร้างความสมานฉันท์ หารือแนวทางแก้ความขัดแย้งการไล่ที่คนยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาครัฐ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 9 กระทรวงยุต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Khlongnamlai8

คนคลองน้ำไหลใช้สภาฯ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบล

ตำบลคลองน้ำไหล  อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร  พื้นที่ส่วนใหญ่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Porramat1 Resize

ปลัด พม.เยี่ยมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว สร้างบ้านเสร็จแล้ว 3,268 หลัง ใน 35 ชุมชน

คลองลาดพร้าว / นายปรเมธี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ล่อง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Thumbnail 1

นักวิชาการแนะพัฒนาคลองลาดพร้าว “ไม่ใช่แค่สร้างเขื่อนฯ หรือบ้าน” แต่จะต้องสร้างเศรษฐกิจชุมชนเชื่อม ‘รถ ราง เรือ’ เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ

ศูนย์การประชุมเมืองทองธานี/ เวทีเสวนา ‘คืนความสุขให้คนค…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Green City 6 Resize

พอช.จับมือขบวนเครือข่ายชุมชนทั่วประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียว

ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี/  ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฏาคมนี้ …

อ่านรายละเอียด