ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

จากปัญหา สู่การจัดการตนเอง คนปะเหลียน

ตำบลปะเหลียน เป็นตำบลที่มีความสำคัญต่อเมืองปะเหลียนในอด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

จากปัญหาที่ดิน สู่การจัดการตนเองที่ยั่งยืน โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลช่อง

ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เป็นตำบลหนึ่งในหกตำบลขอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

จากกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ สู่ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลมะรุ่ย

เดิมคำว่า”มะรุ่ย” จากคำบอกเล่า มาจากคำว่า “หมากลุย” (คำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ระบบดี กติกาเด่น เป็นเครื่องมือ สร้างธรรมมาภิบาลผ่านโครงการบ้านพอเพียง

ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา        บางเหรียง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“จากงานวิจัย. ปลูกไผ่ ป้องกันการชะล้างหน้าดิน สู่แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนตำบลนบปริง”

ตำบลนบปริง จัดตั้งขึ้นพร้อมกับอำเภอเมืองพังงา เหตุที่เร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ตำบล เกาะปันหยี ชุมชนกลางทะเล กับการจัดการทุน ชุมชน”

“เกาะปันหยี”  ชุมชนเก่าแก่ เหนือผืนทะเลในอ่าวพังงา   จั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“สวัสดิการถ้วนหน้า ที่ ตำบลนาเตย อ.ท้ายเหมือง จ พังงา”

  “ ตำบลนาเตย” เดิมหมู่บ้านนาเตย ได้มีกลุ่มคนกลุ่ม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

วิสาหกิจสร้างชุมชน คนสร้างบ้านที่ห้วยยูง

ตำบลห้วยยูง แต่เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ตำบลแก่งหางแมว “ชีวิตพอเพียง ด้วยเกษตรอินทรีย์”

ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี เป็นชุม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ซ่อมบ้าน สานความสุข สู่ผู้มีรายได้น้อยตำบลหมอนนาง”

ท่ามกลางการพัฒนาของเมืองชลบุรีซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว โ…

อ่านรายละเอียด