ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

พอช.และพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศร่วมปฏิบัติการ ‘คนไทยไม่ทิ้งกัน’ รวมพลังช่วยผู้ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากพิษโควิด-ฝุ่นควันภาคเหนือ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ / พอช.และพี่น้องขบวนองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นเกาะติดสถานการณ์ covid-19

12 หน่วยงานร่วม ‘ปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19’ โดยมี สช.และ พอช.เป็นศูนย์ประสานงานกลาง ขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ /  12 หน่วยงานร่วม ‘ปฏ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

พอช.ช่วยชุมชนลดพิษเศรษฐกิจจากไวรัส COVID-19 เตรียมพักหนี้บ้านมั่นคงทั่วประเทศอย่างน้อย 3 เดือน

 โครงการบ้านมั่นคงที่ พอช.สนับสนุนเพื่อให้ประชาชนที่มีร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 2

พอช.จับมือเครือข่ายภาคประชาชนหนุนรัฐ ‘รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัย COVID-19’ ใช้ตำบลทั่วประเทศเป็นฐานขับเคลื่อน-ประสานเสียง “ประเทศไทยจะต้องชนะ”

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง  จ.สุราษฎร์ธานี …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Covid 19’ 1

พอช.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ‘รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ หนุนช่วยรัฐสู้ภัย COVID-19’ ขณะที่เครือข่ายกองทุนสวัสดิการฯ ร่วมกับ รพ.สต.-อสม. เฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ / พอช.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ‘รวม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Dsc 0095

พอช. และ สช .จัดประชุมหารือทำแผนปฏิบัติการการสร้างความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสุขภาวะ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/วันนี้ (18 มีนาคม 2563) สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่น 179449

สำนักงานบ้านมั่นคงและที่ดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเลยหารือเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในจังหวัดเลย

ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 นางสาวเฉลิมศรี …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ประธานบอร์ด พอช.ติดตามความคืบหน้า ‘บ้านมั่นคงเกาะลิบง ขณะที่ชาวบ้านใช้ ‘โดรน’ ช่วยดูแลพะยูน-ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน

เกาะลิบง จ.ตรัง / ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน-พอช.จับมือ สปสช. ‘รวมพลังสู้ COVID’ ผลิตหน้ากากป้องกันไวรัส 1 ล้านชิ้น ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้

วิทยากรให้ความรู้การป้องกัน COVID 19 สปสช./ เครือข่ายกอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

พอช.-พมจ.จับมือจังหวัดอุทัยธานีช่วยเหลือชุมชนชาวแพสะแกกรัง ซ่อมลูกบวบเฟสแรก 123 ครัวเรือน-พัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจร

 ผู้บริหาร พอช.สำรวจชุมชนชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง อุทัยธา…

อ่านรายละเอียด