พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tanonhak

ไปชิม “กระยาสารทสูตรดั่งเดิม” ภูมิปัญญาชุมชนที่ตำบลถนนหัก

ความรู้ต้องอยู่ควบคู่ภูมิปัญญา การทำขนมกระยาสารทนับเป็น…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Seka

คีย์แมนแดนเซกา: การสร้างความร่วมไม้ร่วมมือสู่ความสุข

เรียบเรียงข้อมูลโดยขบวนองค์กรชุมชนตําบลเซกา อําเภอเซกา …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khokklang

เชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินในชุมชน

เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khukhad

นาแปลงใหญ่สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เรียบเรียงโดยสภาองค์กรชุมชนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนคร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kamsrangtheang

ล่องลำน้ำปาว เล่าขานตำนาน คำสร้างเที่ยง

ตำบลคำสร้างเที่ยง  เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลสำร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Siamrath

แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีที่บ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆของจ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Buengkhonglong

ท้องถิ่นหนุนนำ แกนตำบลสรรสร้าง พอเพียงคำว่าบ้านชนบท

การแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongpling Mahasarakham

ปลูกสัมพันธ์ บ้านแบ่งสัน ปันส่วนกองทุน

แสงอาทิตย์ยามบ่ายคล้อย สะท้อนผิวน้ำระยิบระยับจับต้องดวง…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongku Yasothon

ภาคีการพัฒนากับบทบาทการทำงานเชิงหนุนเสริมบ้านพอเพียงชนบท

วันที่ทีมงานเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมีเป้า…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Banswnphrik

จากสวนไผ่ by ยายลี สู่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนพริก

เกษตรกรในชุมชนตำบลสวนพริก ที่อยู่ในเขตเมืองพระนครศรีอยุ…

อ่านรายละเอียด