ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 214810

จังหวัดราชบุรีเปิดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นและมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ตามแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ขบวนองค์กรชุมชนจัง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 0017

พอช.อีสาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ หนุนองค์กรชุมชนยโสธรสู่เมืองวิถีอีสานอยู่ดีมีสุข

ยโสธร/ 30 มกราคม 2561 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยโสธร ร่วมก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Nakhon Ratchasima 1 Resize

สมัชชาสภาพลเมืองอีสานยื่นข้อเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาปากท้อง ‘สนธิรัตน’ รมว.พาณิชย์รับปากใช้เวลา 1 ปีที่เหลือแก้ปัญหาความยากจน

จ.นครราชสีมา/ ขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน 20 จังหวัด  จัดงา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 3889

รมว.พม.มอบบ้านพอเพียงชนบทเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน 2561 ครัวเรือน

อุดรธานี-ขอนแก่น / พลเอกอนันตพร  รมว.พม. มอบ‘บ้านพอเพีย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 3921 1

รมว.พม.มอบบ้านพอเพียงชนบทเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน 2561 ครัวเรือน

อุดรธานี-ขอนแก่น / พลเอกอนันตพร  รมว.พม. มอบ‘บ้านพอเพีย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Award1 Resize

ผลการพิจารณารางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชน 9 ประเภท “ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิด อ. ป๋วย”

พอช./ เผยผลการพิจารณารางวัล “อ.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์”  กองทุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 13885498

อยุธยาจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่น พร้อมมอบของขวัญปีใหม่โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

วันที่ 22 มกราคม 2561 เครือข่ายคนดีศรีอยุธยาร่วมกับพอช.…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Strategic Seminar13 Resize

ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนยื่น 5 ข้อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ “ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ใช้สภาองค์กรชุมชนขับเคลื่อน กระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น”

พอช./ สัมมนา ‘ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดอนาคต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 126428

จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาคีพัฒนาระดับจังหวัด มอบของขวัญปีใหม่ ปี2561 ให้กับชุมชนที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียง จำนวน 211 ครัวเรือน

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 159a4097 Resize

ผนึกพลัง 5 ภาคี พัฒนาชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่ ปลัดกระทรวง พม.ร่วมเป็นประธาน

ม.ราชภัฎพระนคร / 15 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(…

อ่านรายละเอียด