พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tharongchang

ตลาดอินทรีย์วิถีชุมชน คนท่าโรงช้าง

บทความโดย พอช.สำนักงานภาคใต้ สืบค้นตัวตนคนท่าโรงช้าง ท่…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tar Ngam

สวัสดิการชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม…เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของตำบลท่างาม

  คณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม กองทุนสวัสดิกา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Thap Sakae

“มะพร้าว….พืชเศรษฐกิจทำเงิน” การพัฒนาที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ ของคนตำบลทับสะแก

     โดย สภาองค์กรชุมชนตำบลทับสะแก ตำบลทับสะแก อำเภอทับ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Samutsongkham

ท่องเที่ยวชุมชน ตามวิถีชีวิตพอเพียง คนตำบลบ้านปรก

ด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Bangnokkhwaek

จากวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยวตำบลบางนกแขวก

นักสื่อสารจัดการความรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม     จาก…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kubua

กาดคูบัว : นุ่งผ้าซิ่น ชม ชิม ช็อป แชะ กาดวิถีชุมชน ถิ่นไท-ยวน

นักสื่อสารจัดการความรู้ จังหวัดราชบุรี คูบัว เป็นตำบลหน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Pa La U

สภาองค์กรชุมชน : บทบาทขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

 โดย  นายวัชระ  กำพร                                   …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Amnat Charoen

บ้านพอเพียงชนบทสังคมไม่ทอดทิ้งกันเมืองธรรมเกษตร

วิสัยทัศน์จังหวัดอำนาจเจริญ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Mukdahan

บ้านพอเพียงสู่บ้านสร้างสุข มุกดาหาร 36 ปี

โครงการบ้านพอเพียงชนบท เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจ…

อ่านรายละเอียด