พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Saphli

พัฒนา “บ้านปลา ธนาคารปู” สู่การท่องเที่ยวชุมชนคนสระพลี

 โดยเกศณี  คิ้วนาง ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พื…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Malang

แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย…..เพื่อคุณภาพชีวิตคนตำมะลัง

โดยสุวัฒน์ คงแป้น   ตําบล “ตํามะลัง” เดิมเป็นเกาะเล็กๆ …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kuan Sato

ใช้สภาฯเป็นพื้นที่กลางสร้างอาชีพ-รายได้ คนควนสตอ

โดย สุวัฒน์ คงแป้น / ชณาฎา เวชรังษี “ควนสตอ” เรียกชื่อต…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Patong

คนป่าตองจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โดยสุวัฒน์ คงแป้น “ป่าตอง” แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Ratsada

คนรัษฎา ใช้สภาเปิดเวทีลางสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน

โดยสุวัฒน์ คงแป้น   รัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tha Samet

ปลูกพริก รวมซื้อ เศรษฐกิจและทุนชุมชนพึ่งตนเองท่าเสม็ด

ท่าแหม็ด   อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  เป็นชื่อของท่าเรือแ…

อ่านรายละเอียด