ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา พอช

พอช. นำร่อง “ตำบลกุดหว้า” จ.กาฬสินธุ์ ถอดบทเรียนสู่การวางแนวทางตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง

กาฬสินธุ์ : พอช. นำร่อง “ตำบลกุดหว้า” อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ถอดบทเรียนทบทวนตนเอง เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนา “ตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง” ตั้งเป้าจัดเวทีดังกล่าวอีก 4 ภาค รวม 5 ภาค เพื่อพัฒนาระบบตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้เครื่องมือ “ตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง” 4 ด้าน

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Timeline 25620425 133156

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนาม MOU กับ พอช. มรภ.นครสวรรค์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Huaikrot

น้ำตาลโตนด ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น สู่การพัฒนาอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

เรียบเรียงโดย จรรยา กลัดล้อม นักสื่อสารจัดการความรู้จัง…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Wangtakien

ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นำสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชน ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

        เรียบเรียงโดย จรรยา กลัดล้อม นักสื่อสารจัดการคว…

อ่านรายละเอียด