ตามที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้มีโครงการ จ้างออกแบบและติดตั้งบูธบอร์ดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  สามารถดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ