บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาสินเชื่อเพื่อการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น

องค์กรผู้ใช้สินเชื่อรับข่าวดี บอร์ด พอช. อนุมัติลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ร้อยละ 0.50 เป็นระยะเวลา 1 ปี

  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) : วันศุกร์…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น S 275333152 0 0

ทส.รวมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนป่าชุมชนเพื่อชีวิต ด้าน ดร.กอบศักดิ์ ชี้ชุมชนคือคำตอบในการรักษาดูแลป่า

กาฬสินธุ์/ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมริมปาว ตำบลกา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Yt Cover Chumprae

คนชุมแพลุย !!! อบรมนักสื่อสารชุมชนฮิ้ววว รุ่นที่ 2 พัฒนา Content ในพื้นที่ ผลักดันเรื่องดีเรื่องเด่นในชุมชนให้โลกรู้

ชุมชนบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น / ระหว่างวันที่ 23-…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก Timeline 20240523 211630 0

คปอ.อยุธยาลงพื้นที่หนุนเสริมการทบทวนสภาองค์กรชุมชน และเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลราชคราม

พระนครศรีอยุธยา : เมื่อวันที่​ 23 พฤษภาคม 25​67  คณะประ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ภาคกลางและตะวันตก

‘ออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยชุมชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน’

      จังหวัดกาญจนบุรี : วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สถาบันพ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

สานพลังความร่วมมือ มรภ.นครราชสีมา หนุนองค์กรชุมชนพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น

นครราชสีมา/ 23  พฤษภาคม 2567  ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก

สวัสดิการชุมชนตำบลยายชา พัฒนาศูนย์เรียนรู้หลากหลาย ดูแลกันและกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้ตำบลยายชา ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนค…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 558844 0

พอช. ร่วม พม. เข้าร่วมโครงการ “เปิดเทอมใหมใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 ” เพื่อช่วยให้เด็กวัยเรียนกลุ่มเปราะบางให้ได้ศึกษา ต่อเนื่อง

เพชรบุรี / วันที่ 14 พ.ค.67 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์ภาคกลางและตะวันตก 86f6542a Ec5c 4bf8 9e6d A1de376df959 0

การประชุมคณะทำงานสวัสดิการชุมชนจังหวัดลพบุรีวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนงาน ปี 2567

ลพบุรี : วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสวัสดิการชุ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก 009bd12b 9aef 48e5 94ae Ce063cdcc822 0

อบรม “การสร้างอาชีพและรายได้จากการเพาะพันธุ์มะพร้าว” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ : วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาหมู่บ้าน…

อ่านรายละเอียด